Fordeler med elsykkel

Loading image...

Hvorfor bør du velge en el-sykkel?

El-sykkel har flere fordeler sammenlignet med vanlig sykkel:

 1. Enklere å sykle: El-sykkelen gir ekstra kraft til å sykle opp bratte bakker og motvind, noe som gjør at syklingen blir enklere og mer behagelig for personer med dårlig form eller for eldre syklister.
   
 2. Mer miljøvennlig: El-sykkelen gir mulighet for mer miljøvennlig transport enn bil, buss eller tog, siden den ikke slipper ut skadelige utslipp.
   
 3. Bedre helse: Sykling med el-sykkel gir en god form for trening og bidrar til å styrke musklene og holde hjertet og lungene i form. Dette kan bidra til å forebygge en rekke helseproblemer, som hjerte- og karsykdommer og overvekt.
   
 4. Økonomisk fordelaktig: El-sykkelen er billigere i innkjøp og drift enn bil, buss eller tog, og gir dermed mulighet for å spare penger på transport.
   
 5. Godt for samfunnet: Sykling med el-sykkel bidrar til å redusere biltrafikken og forurensing i byene, noe som kan føre til bedre luftkvalitet og mindre støy. Dette kan igjen gi bedre livskvalitet for innbyggerne.

Det har generelt sett har vært mye positivt fokus på bruken av elsykler de siste årene, og det finnes mange studier som viser at elsykler kan bidra til å redusere forurensing og øke den fysiske aktiviteten til brukerne.

 

Det økonomiske aspektet

Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor mye penger man kan spare ved å bruke en elsykkel i stedet for en bil og offentlig kommunikasjon, da dette vil variere avhengig av en rekke faktorer, som for eksempel hvor ofte man bruker elsykkelen, hvilken type elsykkel man kjøper, hvor langt man sykler, og hvor mye man bruker bilen og offentlig kommunikasjon i utgangspunktet.

Med det sagt kan det være en god idé å beregne hvor mye man bruker på offentlig kommunikasjon og bilrelaterte utgifter, som for eksempel buss, tog, bensin, vedlikehold og forsikring, og sammenligne dette med hva det koster å eie og vedlikeholde en elsykkel. På den måten kan man få en idé om hvor mye man kan spare ved å velge elsykkelen fremfor bilen eller offentlig kommunikasjon i hverdagen.