Bærekraft

Vi bryr oss om miljøet!
Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere innenfor blant annet produksjon og frakt, for å forsikre oss om at dette blir ivaretatt på best mulig måte.

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv som lever der. Derfor støtter vi WWF for å bidra til deres arbeid med å rense verdenshavene.

Åpenhetsloven 

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Produksjonen av våre varer skjer i andre land og det er viktig for oss at våre leverandører følger grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold. For å sikre at produksjon av våre produkter foregår under etisk forsvarlige forhold, er alle våre leverandører forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer for leverandører (Ethical Guidelines for Suppliers). 

Vi jobber tett med leverandørene og foretar regelmessige spørreundersøkelser og leverandørbesøk hvor vi gjennomgår at etiske retningslinjer blir fulgt. Dette er en kontinuerlig prosess hvor målet er at vi sammen sikrer en god og trygg leverandørkjede. Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene for konsernet Sveinung Kristiansen Holding AS publiseres i henhold til åpenhetsloven.  

Link til PDF dokument - Redegjørelse av åpenhetsloven. 

Har du spørsmål om vårt arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven? Ta kontakt med: compliance@skhas.com 

Redusering av C02 utslipp

Frakt av våre produkter skjer gjennom post- og logistikkkonsernet Posten Norge (Posten og Bring). Her arbeides det blant annet med å etablere alternative kjøretøy som bruker fornybar drivstoff. Transportørene våre jobber med, og har et stort fokus på miljøansvar. Vi får jevnlig miljøregnskap fra fraktselskapene for regelmessig kontroll, og sørger for at kravene våre blir etterlevd.

Vi benytter Maersk som partner på sjøfrakt. Maersk har satt sikte på å bli klimanøytral innen 2040 med ny teknologi, nye fartøyer og nytt drivstoff. Du kan lese mer om deres innsats her.

 

Loading image...