Bruk og vedlikehold av elsykkel

Loading image...

Utfør service på serviceverksted årlig eller ved et interval på 1500km, det som inntreffer først er gjeldende. Du kan lese mer om service, verksted og priser her. Dersom du ikke har mulighet til å komme til oss med sykkelen, tar de aller fleste lokale serviceverksteder i mot syklene og kan utføre service for deg. Husk da å be om spesifisert kvittering som forteller hva som er gjort med sykkelen mtp. garanti.

 

Ved feil på sykkelen din ønsker vi den helst til et av våre verksteder, men kontakt oss via kontaktskjema, e-post, chat eller på telefon 32 83 27 10, så ser vi om det er et problem som evt. kan løses på et lokalt sykkelverksted (vi refunderer deg da beløpet for reperasjonen dersom det er en feil som går på garantien).

 

Før du tar el-sykkelen i bruk

 • Velg et godt egnet sted for de første kjøreturene og bli kjent med el-sykkelen.
 • Sett opp el-sykkelen i henhold til instruksjonene tidligere vist i manualen. Vi anbefaler hjelm og annet sikkerhetsutstyr.
 • Du må bli kjent med bremsen, bremselenge og hvordan produktet oppfører seg ved bremsing før du kan ta produktet i bruk i trafikken/blant folk. Test først ved lave hastigheter og jobb deg helt opp til bråbrems ved høy hastighet.
 • Ved nedbremsing brukes bremsehendelen(e). Når bremsehendelen trykkes inn vil de(n) hydrauliske bremsen(e) aktiveres. Om hendelen er for lett å trykke inn må bremsene justeres. Dette kan gjøres hos oss og din lokale sykkelmekaniker.
 • Jo hardere du trykker inn bremsehendlen, jo større blir bremsekraften på produktet. Vær oppmerksom på at ved bråbrems kan el-sykkelen skli videre og farlige situasjoner kan oppstå.
 • Unngå å bråbremse med mindre det er nødvendig da dette fører til slitte dekk og punkteringer.


Husk at en elsykkel er tyngre enn en vanlig sykkel, og fartsreduksjon krever følgelig mer av bremsene og fører enn på en vanlig sykkel. Før bruk er det også viktig at du sjekker at elektronikken fungerer. Forsikre deg om at display viser fart, at motor fungerer optimalt, at trilleassist fungerer etc.

 

Hva skiller en el-sykkel fra en vanlig sykkel

Mange går til innkjøp av sin første el-sykkel og derfor ønsker vi å forklare hvilke attributter en el-sykkel har og hvilke regler som gjelder.

Motor

Elektriske sykler vil yte mer kraft fra motoren jo mer du tråkker, og høyere assistanse du benytter. Å gire ned på girene i motbakkene, kan også hjelpe på motorytelsen.

Display

Alle våre sykler har et display hvor du kan få mye nyttig informasjon. Her finner du blant annet ut hvor mye strøm du har, km/t, total kilometerstand, etc. På displayet kan du også styre hvor mye assistanse du ønsker, dette gir deg en unik muligheter til å både komme deg raskt frem, men også tråkke mer om det er ønskelig.

Gir

El-sykler har som ordinære sykler også gir. De fungerer slik at jo lavere gir du har, desto enklere er det å tråkke. Jo høyere gir du har, desto mer kraft vil du få fra motoren.

Regler

Fartsgrensen for el-sykler er på 25 km/t og maks effekt er 250 watt. Vi minner om at det ikke er lov å trimme el-syklene.

 

Vedlikehold og lagring

Jevnlig vedlikehold av el-sykkelen 

 • Sjekk lufttrykket (lufttrykk bør være 2,8 – 4,5 bar / 40-65 psi)
 • Skruer og muttere sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov
 • Kontrollere bremser og bremseskiver
 • Smør kjedet ved behov
 • Vask sykkelen jevnlig med Zalo-vann
 • Bruk degreaser/avfetter på steder med mest olje
 • Smør alltid drivverk med olje etter vask
 • Utfør service på sertifiserte serviceverksteder årlig eller ved et interval på 1500km, det som inntreffer først er gjeldende.

Dersom du har brukt produktet ute på veier og gangveier etter de har blitt saltet, er det ekstremt viktig å bruke «salt remover», eller tilsvarende produkter for å hindre at produktet korroderer, men merk at skader som følge av salt ikke dekkes av garantien. 

 

Lagring av el-sykkel

Ved lagring av el-sykkelen over lengre tid, så er det viktig at du:

 • Oppbevarer den på et tørt sted som holder en temperatur mellom 5 og 25 grader
 • Unngå at batteriet går under 10%
 • Vedlikeholdslade batteriet minimum 1 gang i måneden