BÆREKRAFT

 

Vi bryr oss om miljøet!
Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere innenfor blant annet produksjon og frakt, for å forsikre oss om at dette blir ivaretatt på best mulig måte.

 

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv som lever der. Derfor støtter vi WWF for å bidra til deres arbeid med å rense verdenshavene.

 

Redusering av C02 utslipp

Frakt av våre produkter skjer gjennom post- og logistikkkonsernet Posten Norge (Posten og Bring). Her arbeides det blant annet med å etablere alternative kjøretøy som bruker fornybar drivstoff. Transportørene våre jobber med, og har et stort fokus på miljøansvar. Vi får jevnlig miljøregnskap fra fraktselskapene for regelmessig kontroll, og sørger for at kravene våre blir etterlevd.

 

Vi benytter Maersk som partner på sjøfrakt. Maersk har satt sikte på å bli klimanøytral innen 2040 med ny teknologi, nye fartøyer og nytt drivstoff. Du kan lese mer om deres innsats her.