Weldtite TF2 Ultimate Smart Spray med teflon

Weldtite TF2 Ultimate Smart Spray

med teflon

Varenr:104545
149,-
-+
5+ på nettlager
Vis beholdning i butikk
5+ Butikk Drammen
0 Butikk Stavanger

Overflatebeskyttende spray med teflon som kan brukes på kjeder, kassetter og gir/bremsewire. Trenger godt inn i delene, smører og holder møkk borte. Weldtite sin Smart Head teknologi gjør påføringen enda enklere!

Fareindikasjoner:

  • Helse: Irriterer huden. Avfetter huden, noe som føre til tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt kontakt fare for eksem. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
  • Brann og eksplosjon: Ekstremt brannfarlig
  • Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
  • Farlige ingredienser: Nafta, butan, Benzensulfonsyre, Nonylfenoletoksilater
  • Faresymboler: Se bilder